menu
Calore logo

De methode

Calore. Praktijk voor Coaching is 13 jaar geleden ontstaan. Intensieve training van Dr. Jagdish Parikh, methodieken als Human Dynamics en NLP vormden de basis voor een kort cyclische coachmethode met een hoog succesgehalte.

Die methode is niet statisch, maar blijft zich ontwikkelen, omdat ook de coaches die de methode toepassen zich ontwikkelen. Eigen ervaringen, inzichten uit Mediation, de Chakra’s… het zijn allemaal instrumenten die naar behoefte kunnen worden ingezet..

Zelfsturing

Je bent de manager van de drie-eenheid fysiek – ratio – emotie. En als het goed is ben je daar de hele dag mee bezig. Bewust of onbewust. De coaching maakt je bewust van het maken van keuzes. Als je snapt wat er met je gebeurt, kun je ook heldere keuzes maken. Je krijgt zo de regie over je eigen handelen weer terug en dat geeft energie.