menu
Calore logo

De PPA-methode

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een handzaam instrument waarmee op betrekkelijk eenvoudige wijze de communicatieve eigenschappen van individuen in kaart worden gebracht. Het is een momentopname; een communicatieve pasfoto.

De PPA geeft informatie over gedragseigenschappen in de werksituatie.

Antwoord op vragen als:
- op welke wijze geef je leiding en hoe ga je zelf om met leidinggevenden?;
- hoe functioneer je onder druk;
- ben je extravert of introvert;
- dominant of volgend…

Kortom, de PPA geeft inzicht of iemand de juiste mix aan eigenschappen heeft om een specifieke functie uit te oefenen.
We gebruiken de PPA vaak als vertrekpunt voor coaching.